خدیجه رضائی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت : مسئول دفتر آموزش و ارتقای سلامت

رشته تحصیلی : ادبیات و علوم انسانی

سابقه خدمت : 14 سال

نظام سلامت

دوره توجیهی
نظام سلامت

دوره عمومی
مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها
اطلاعات و ارتباطات
پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی
مدیریت سبز
پدافند غیرعامل
آموزش پیشگیری، کنترل و درمان سرطان

اختصاصی شغلی
آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت ارباب رجوع
اصول گزارش نویسی در امور اداری
اتوماسیون اداری
گردش اسناد و اصول اولیه بایگانی
مروری بر تئوری های انگیزشی
سازماندهی و ساماندهی اسناد اداری
آشنایی با تجهیزات و ادوات اداری و دفتری
ارتباطات سازمانی
مهندسی فاکتورهای انسانی در محیط کار
بایگانی الکترونیکی مکاتبات
آموزش و آشنایی با بروزرسانی اتوماسیون اداری
بیماریهای شغلی
مدیریت پاسخگویی

 
 آموزش بهداشت