برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

آمار چون آب مایه آبادانی است
آمار چون آب مایه آبادانی است، هشدار که استفاده نادرست از آن ...

امروزه با گسترش روزافزون فناوری¬ های نوین به ویژه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه¬ های مختلف از جمله حوزه سلامت، بهداشت و درمان ...
1397/08/01

همایش ارتقای سلامت روان در محیط های آموزشی
برگزاری همایش ارتقای سلامت روان در محیط های آموزشی با حضور ر ...

همایش ارتقای سلامت روان در محیط های آموزشی با حضور روانشناسان و مشاورین آموزش و پرورش تبریز به مناسبت هفته سلامت روان در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استا
1397/07/29

برگزاری نشست فصلی
برگزاری نشست فصلی کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دان ...

نشست فصلی گروه کارشناسان مهندسی بهداشت حرفه ای با شرکت کارشناسان مسئول شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها و مرکز بهداشت استان در سالن کنفرانس معاونت ب
1397/07/25

  بخش اول
  - روز اول
  - روز دوم

  بخش دوم
  - روز اول
  - روز دوم

  بخش سوم
  - مدیریت برنامه های سلامت
       * مدیریت برنامه های سلامت 1
       * مدیریت برنامه های سلامت 2
       * مدیریت برنامه های سلامت 3
       * مدیریت برنامه های سلامت 4

  - مدیریت برنامه های سلامت ( غیرواگیر )
       * غیرواگیر 1
       * غیرواگیر 2
       * غیرواگیر 3
       * غیرواگیر 4

  - مدیریت برنامه های سلامت ( واگیر )
      * برنامه های سلامت واگیر

  نظر سنجی

  لینکها










   

  لینکها










   

  سامانه ها