دفع ادرار

مواد زاید و سموم بدن از طریق کلیه ها وارار می شود . ادرار در مثانه جمع می شود و با پر شدن مثانه احساس دفع ادرار ایجاد می گردد. با افزایش سن، دفع ادرار دچار تغییراتی می شود.

برای مثال:

* تحمل نگهداشتن ادرار کمتر می شود.

* کار کردن کلیه ها در طول شب هم ادامه می یابد.

* عضلات شکم و لگن ضعیف می شوند.

* مثانه کاملاً خالی نمی شود.

این تغییرات موجب می شود که :

- نگهداشتن ادرار مشکل تر شود.

- در طول شب چندین بار برای ادرار کردن بیدار شویم.

- دفعات ادرار کردن بیشتر شود.

- احتمال عفونت ادراری و تشکیل سنگ افزایش یابد.

این تغییرات طبیعی احتمال بروز برخی بیماری ها را بیشتر می کند یکی از این بیماری ها « بی اختیاری ادرار » است.

برچسب ها :