خلاصه فصل سوم

 یائسگی یک مرحله طبیعی از زندگی زنان است که با یک سری تغییرات همراه است. برخی از تغییرات دوره یائسگی مانند پوکی استخوان، بیماری های قلبی عروقی ، مشکلات ادراری ، کم شدن ترشحات زنانه و تغییرات پستان ها تا دوره سالمندی نیز باقی مانده و یا بیشتر می شود. در بعضی از مردان سالمند نیز با افزایش سن و کاهش هورمون مردانه، به طور طبیعی تغییراتی ایجاد می شود بنابراین لازم است که با انجام توصیه های گفته شده در این فصل این مشکلات و عوارض آنها را کاهش داد.