بزرگی غده پروستات

غده پروستات در مسیر مجرای ادرار همه مردان قرار دارد. با افزایش سن این غده بزرگ می شود و در برخی از مردان مشکلاتی را در ادرار کردن ایجاد می کند. توجه به علائم و درمان به موقع بزرگی غده پروستات از ایجاد مشکلات بیشتر و شدیدتر جلوگیری خواهد کرد. اگر هر یک از مشکلات بیشتر و شدیدتر جلوگیری خواهد کرد. اگر هر یک از علائم زیر را دارید برای بررسی وضعیت غده پروستات به پزشک مراجعه کنید:

- بعد از اتمام ادرار، احساس می کنید ادرارتان کاملاً خالی نشده است.

- با فاصله زمانی کمتر از 2 ساعت دوباره مجبور هستید برای ادرار کردن به دستشویی بروید.

- هنگام ادرار کردن چند بار ادرار قطع و دوباره شروع می شود.

- نگه داشتن ادرار سخت شده است.

- فشار جریان ادرار نسبت به قبل کم شده است.

- وقتی برای ادرار کردن به دستشویی می روید برای شروع ادرار مجبورید زور بزنید.

- بعد از رفتن به رختخواب چندین بار مجبورید برای ادرار کردن بلند شوید.

- سوزش ادرار دارید.

- ادرار قطره قطره می آید.