انواع بی اختیاری ادرار

 بی اختیاری ادرار یکی از سه حالت زیر را دارد:

حالت اول بی اختیاری ادرار: در این حالت هنگام عطسه، سرفه ، خنده و برخاستن از زمین ، بی اختیار چند قطره ادرار خارج می شود. این حالت در زن ها خیلی بیشتر است که ممکن است به علت عفونت ادراری ، تغییرات مجرای ادرار با افزایش سن و یا زایمان های متعدد باشد.

توصیه هایی برای حالت اول بی اختیاری ادرار:

این مشکل قابل حل است پس برای برطرف شدن آن حتماً به پزشک مراجعه کنید.

هر 2 ساعت برای ادرار کردن به توالت بروید.

در طول روز 6 تا 8 لیوان مایعات بنوشید.

بعد از ساعت 8 شب از نوشیدن مایعات خودداری کنید.

لباس های آزاد و راحت بپوشید.

عضلات کف لگن را تقویت کنید.

مثانه را تقویت کنید.

حالت دوم بی اختیاری ادرار: در این حالت احساس ناگهانی و شدید برای ادرار کردن ایجاد می شود. اما قبل از رسیدن به دستشویی ادرار می ریزد.

توصیه هایی برای حالت دوم بی اختیاری ادرار:

این مشکل قابل حل است پس برای برطرف شدن آن حتماً به پزشک مراجعه کنید.

هر 2 ساعت برای ادرار کردن به توالت بروید.

در طول روز 6 تا 8 لیوان مایعات بنوشید.

بعد از ساعت 8 شب از نوشیدن مایعات خودداری کنید.

لباس های آزاد و راحت بپوشید.

برای داشتن آرامش تمرین کنید.

از ورزش های سخت اجتناب کنید.

قهوه ، نوشابه های گازدار، غذاهای پرادویه میل نکنید.

مثانه را تقویت کنید.

عضلات کف لگن را تقویت کنید.