محسن پاشا

نام و نام خانوادگي:‌  محسن پاشا

سمت: کارشناس بیماریهای غیرواگیر

ميزان تحصيلات : كارشناسي بهداشت عمومي


 

سوابق كاري:
- مركز بهداشت شهرستان آذرشهر (كارشناس مبارزه با بيماريها ) 1382-1380
- استخدام در دانشگاه علوم پزشکی مشهد(شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فردوس)18/3/1383
- مركز بهداشتي درماني سرايان (كارشناس مبارزه با بيماريها ) 1383
- ستاد مركز بهداشت شهرستان (کارشناس مبارزه بابیماریها)1383-1387
- انتقال به دانشگاه علوم پزشکی تبریز( شبكه بهداشت ودرمان شهرستان آذرشهر) 10/11/1387 
- مرکز بهداشت شهرستان آذرشهر (کارشناس آموزش و ارتقای سلامت)  1395-1387
- مرکز بهداشت استان گروه کارشناسان آموزش سلامت استان (کارشناس آموزش سلامت)1392
- مرکزبهداشت استان کارشناس بیماریهای غیرواگیر  1395


سوابق اجرایی:
 • کارشناس مبارزه با بیماریها - شهرستان آذرشهر
 • ناظرعملیات واکسنیاسیون  همگانی سرخک سرخجه مرکزبهداشتی درمانی گوگان سال 1382
 • کارشناس مبارزه با بیماریها شهرستان فردوس
 • ناظر عملیات  اجرای طرح غربالگری دیابت فشارخون
 • ناظر عمليات  اجراي طرح برآورد پوشش واكسن هاي برنامه ايمنسازي در سطح كشور در سال 84 و 85
 • ناظر عملیات واکسیانسیون هپاتیت B در گروههاي آسيب پذير ( متولدين 1368)
 • مجری طرح بررسي عوامل خطر نظام مراقبت  غيرواگير دوره سوم، چهارم
 • مشاور پايگاهها مشاوره بيماريهاي رفتاري مركز بهداشت شهرستان فردوس 1385-1387
 • کارشناس آموزش سلامت شهرستان آذرشهر
 • جانشین معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان آذرشهر1394-1389
 • کارشناس برنامه رابطین سلامت محلات(مشارکتهای مردمی) شهرستان آذرشهر
 • مسئول امورعمومی مرکزبهداشت شهرستان اذرشهر1389
 • مرکز بهداشت شهرستان آذرشهر(مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت  غذایی شهرستان ) 1390-1393
 • کارشناس آموزش مداوم، آموزش بهورزی 1393
فعالیتهای علمی:
 • شرکت در بیش از 400 ساعت کارگاههای آموزشی پیشگیری از بیماریها
 • اجراي طرح تحقيقاتي بررسي عوامل خطر در موتورسوران در سال 83
 • مدرس بیش از 10 کارگاه مربوط به بیماریها
 • انجام طر ح هاي تحقيقاتي در زمينه بررسي علل شيوع بيماري تب مالت در شهرستان فردوس
 • بررسي ميزان شيوع سوانح وحوادث موتورسواران در شهرستان فردوس
 • اجراي طرح بررسي فونستيك كنه هاي كليه مناطق شهرستان فردوس
 • شرکت در بیش از 500ساعت کارگاه مربوط به فرآیندهای آموزش وارتقای سلامت
 • برگزاری بیش از 16 کارگاه آموزشی در آموزش و ارتقای سلامت
 • طراحی  اولیه پروژه های آموزش در محل ( زندان سالم، مهد سالم ) در مرکز بهداشت استان