دكتر مليحه طالبي

سمت: كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي غير واگير

تحصیلات: دكتري حرفه اي پزشكي

سابقه کار و مسئولیت اداری:

1- پزشك مركز بهداشتي درماني شهرستان بناب ( 1375- 1374)
2- پزشك مركز بهداشتي درماني  بني شفيع ( 1380- 1377)
3- پزشك مسئول مركز بهداشتي درماني شهدا هفتم تير (1381 – 1380)
4- پزشك مشاوره ازدواج مركز بهداشتي درماني شهدا هفتم تير  (1381 - 1380 )
5- كار شناس بيماري سل و جذام ( 1383- 1381 )
6- کارشناس بیماریهای قلبی و عروقی مرکز بهداشت استان  1385 – 1383
7
7-کارشناس بیماری آسم مرکز بهداشت استان  1390 – 1383
8- کارشناس بیماری هیپوتیروئیدی نوزادان مرکز بهداشت استان از سال 1385
9- کارشناس بیماریهای ژنتیکی ( پیشگیری از بروز فنیل کتونوری ) مرکز بهداشت استان از سال 1389
10- کارشناس پیشگیری از پوکی استخوان وکمردرد مرکز بهداشت استان از سال 1392
11- کارشناس پیشگیری از هیپرلیپیدمی مرکز بهداشت استان از سال 1395
12- عضو کمیته بیماریهای قلبی عروقی
13- عضو کمیته بیماریهای ژنتیکی
14- عضو كميته هيپوتيروئيدي نوزادان
 

فعالیتهای علمی:
  1. مسئول جمع آوري و تهيه پروتكلهاي تشخيصي و درماني مركز بهداشت استان
  2. ترجمه و تاليف مقاله در نشريات  
  3. برگزاري كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي و اجرايي
  4. تهیه مطالب آموزشی ( پمفلت – پوستر – تراکت و ...... )
  5. شرکت در تیم های تحقیقاتی برنامه ها