مادر عزیز و پدر گرامی

 بارداري و تولد نوزاد از مهمترين تجربياتي است كه يك زوج مي توانند كه در آن با هم شريك باشند. در اين دوران تغييرات جسمي،‌رواني و اجتماعي قابل ملاحظه اي در زن به وجود مي آيد كه گاه خوشايند و گاهي ناراحت كننده و در مواردي نيز خطرناك است . يك مرد نيز به نوبه خود در مورد مسئوليت هاي مختلفي كه در زمان بارداري همسرش و بعد از تولد نوزاد خواهد داشت، نگراني ها و دلواپسي هايي دارد. بهتر است هر دو نفر، تولد نوزاد و تغييرات ناشي از آن را به عنوان يك مرحله حساس در زندگي مشتركشان پذيرفته و سعي كنند آگاهي هاي لازم را در اين مورد به دست آورند. مسلماً يك پدر و مادر آگاه مي توانند با مشاركت و همراهي هم ، اين دوران را به خوبي و با آرامش بيشتري پشت سربگذارند.

در دوران بارداري، رابطه مادر و جنين بسيار نزديك است. هر آنچه كه براي مادر خطر آفرين باشد، به نحوي در سلامت جنين و نوزاد تاثير مي گذارد. لذا نوزادي سالم به دنيا مي آيد كه مادر سالمي داشته باشد. براي حفظ و تامين سلامت مادر بايد اصول بهداشتي و مراقبت هاي لازم قبل از بارداري ، در حين بارداري، زايمان و پس از زايمان رعايت شود.

سعي ما بر اين است كه در اين كتابچه، شما را با مباحث مربوط به حاملگي و زايمان آشنا كنيم. با اين اميد كه با آگاهي و همياري شما پدر و مادر عزيز اين مرحله به شلامت سپري شده و نوزاد سالمي به دنيا آيد.