بارداري

حاملگي با تركيب سلول جنسي مرد و زن شروع مي شود. عموم مردم مدت حاملگي را به ماه حساب كرده و آن را 9 ماه مي دانند ولي پزشكان ، ماماها و ساير كاركنان بهداشتي اين مدت را به هفته بيان مي كنند. مدت يك بارداري طبيعي حدود 38 هفته از زمان شروع حاملگي تا تولد نوزاد است. از آنجائيكه اغلب خانمها از زمان عمل لقاح و شروع بارداري خود اگاهي ندارند ولي تاريخ آخرين خونريزي ماهانه ( قاعدگي ) خود را به ياد مي آورند لذا پزشكان براي تعيين مدت حاملگي و زمان زايمان ، تاريخ آخرين خونريزي ماهانه را مبداء قرار داده و به طور قرار دادي حاملگي را از اولين روز آخرين قاعدگي زن در نظر مي گيرند، يعني زماني كه خانم واقعاً حامله نيست. بر اين اساس چون لقاح معمولاً زماني اتفاق مي افتد كه دو هفته از قاعدگي زن گذشته باشد بنابراين اين دو هفته به 38 هفته اضافه شده و حاملگي به مدت 40 هفته از شروع آخرين دوره خونريزي ماهانه خانم محاسبه مي شود. شما مي توانيد براي تعيين تقريبي زمان تولد فرزندتان از محاسبه زير استفاده كنيد.

ابتدا اولين روز آخرين قاعدگي خود را يادداشت كنيد.

روز ........ / ماه ......../ سال ........

7 روز به آن اضافه (روز ........ / ماه ......../ سال ........)

و سه ماه از آن كم كنيد (روز ........ / ماه ......../ سال ........)

حال اگر به اين تاريخ يك سال اضافه نمائيد، تاريخ زايمان شما به دست مي آيد.

روز ....../ماه ....../سال......

فراموش نكنيد كه تاريخ فوق قطعي نيست و انجام زايمان از سه هفته قبل از اين تاريخ طبيعي است. در صورتي كه زايمان در زمان تعيين شده ، انجام نشود جهت ادامه يا حتم حاملگي بايد با پزشك يا ماما مشورت شود. تمامي دوران حاملگي از ابتدا تا پايان آن مهم است ،‌ زيرا در هر مرحله از اين دوران در بدن مادر و جنين تغييرات خاصي ايجاد ميشود، در هر مرحله احتمال بروز مشكلات، ناراحتي هاو خطرات خاصي وجود دارد و در هر مرحله بايد مراقبت هاي مشخصي از خانم باردار بعمل آيد. با مراقبت هاي دوران بارداري و پس از زايمان ، ميتوان خطرات و بيماري هائي كه سلامت مادر و جنين را تهديد مي كند به موقع تشخيص داده و درمان مناسب براي رفع آنها انجام داد . بعضي بيماريها چنانچه در طول بارداري تشخيص داده نشود يا اگر دير مشخص شود. ممكن است عوارض جدي و حتي دائمي براي مادر يا جنين ايجاد كند. پس به محض شك به حاملگي به كاركنان بهداشتي اعم از پزشك يا ماما مراجعه كنيد . اين افراد بعد از معاينه ،‌شما را نسبت به وضعيت سلامتي خود و جنين آگاه كرده و تاريخ مراجعهبعدي شما را براي مراقبت تعيين مي كنند. مراجعات معمول در يك حاملگي طبيعي براي مراقبت زن باردار مطابق جدول زير است:

 

6 ماه اول بارداري

3تا 6 بار با نظر پزشك يا ماما

ماه هفتم و هشتم

هر 15 روز يك بار

ماه نهم

هغته اي يك بار

 

در اين ملاقات ها متناسب با سن بارداري، مراقبت هاي زير از خانم باردار بعمل مي آيد:

- تشكيل پرونده و معاينه كامل خانم باردار از جمله معاينه قلب و ريه

- اندازه گيري و كنترل منظم وزن و فشار خون

- اندازه گيري ارتفاع رحم و تعيين ميزان رشد جنين

- تعيين وضعيت قرار گرفتن جنين در رحم در هفته هاي آخر بارداري

- بررسي وجود علائم خطر در مادر

- گوش دادن به صداي قلب جنين

- انجام آزمايش هاي مورد نياز در بارداري

- معاينه دهان و دندان و ساير معاينات مورد نياز

- تزريق واكسن كزاز و ديفتري با در نظر گرفتن سابقه واكسيناسيون مادر

- آموزش نكات بهداشتي در مورد تغذيه، استراحت ، بهداشت فردي ، علائم خطر و ...

پدر محترم : همسرتان را تشويق كنيد كه به طور منطم به پزشك ، ماما يا ساير كاركنان بهداشتي مراجعه و به توصيه هاي آنان عمل كند. سعي كنيد تا حد امكان در اين ملاقات ها او را همراهي كرده و از سلامت او و جنين اگاه شويد.

برچسب ها :