علایم خطر در بارداری

 اگر چه اكثر حاملگي ها به سلامت سپري ميشود ولي گاهي خانم باردار ممكن است به طور ناگهاني يا تدريجي دچار ناراحتي هايي شود كه بي توجهي به آن ، موجب وقوع عوارض ناگوار براي او و يا جنين و يا هر دو شود. براي جلوگيري از بروز اين عوارض اگاهي از علائم خطر ضروري است. در صورت مشاهده اين علائم بايد هر چه روزدتر به پزشك متخصص يا ساير كاركنان بهداشتي مراجعه شود:

* خونريزي يا هر گونه لكه بيني

* كاهش حركات جنين در نيمه دوم بارداري ( بخصوص ماههاي آخر)

* آبريزش

* سردرد مداوم

* تاري ديد و سرگيجه

* تب و لرز

* ورم صورت و دستها

* استفراغهاي شديد و مداوم و يا خوني

* درد زير شكم و يا درد مشابه درد قاعدگي و يا درد پهلوها

* صافزايش ناگهاني وزن

* سوزش ادرار

* زردي

* ضايعات پوستي مانند ضايعات بيماري آبله مرغان ، سرخجه و ....

خونريزي در نيمه اول حاملگي بخصوص سه ماهه اول اغلب از علائم سقط يا حاملگي خارج از رحم و يا بچه خوره ( مول ) است . اين حالت در نيمه دوم حاملگي به ويژه سه ماهه سوم علامت جدا شدن زودتر از موعد جفت از ديواره رحم و يا پائين قرار گرفتن جفت در رحم است كه همه اين موارد براي مادر و جنين خطر آفرين مي باشد.