مراحل رشد جنین

سه ماهه اول حاملگي : بعد از عمل لقاح ، تخم بارور شده كه تقرباً به اندازه ته يك سوزن است، شروع به تقسيم مي كند و در ديواره رحم كه براي تغذيه جنين نرم و پرخون شده، جاي ميگرد . به تدريج رشد مي كند.

جنين ابتدا زائده اي به شكل دم دارد و در پايان هفته چهارم ( ماه اول ) اندازه آن از سر تا دم تقريباى نيم سانتيمتر است. در اين مرحله دستها و پاها به طور جداگانه ديده ميشود ، دستگاه گوارش شروع به تشكيل شدن مي كند.

قلب جنين كه به صورت لوله اي است ، ضربان نسبي دارد و خون را به تمام قسمت هاي جنين مي رساند.

در پايان هفته هشتم ( ماه دوم ) قد جنين به 5/2 سانتيمتر و وزن آن حدو 1 تا 2 گرم است. اندامهائي مثل دستها ، پاها ، انگشتان ، آرنج و زانو مشخص شده و اولين مراكز استخوان سازي تشكيل ميشود. قسمتي كه قبلاً به شكل دم ديده مي شد، از بين مي رود.

در انتهاي هفته دوازدهم ( ماه سوم ) جنين حدود 30 گرم وزن و تقريباً 5/7 سانتيمتر قد دارد.

علاوه بر اندامها، گوش خارجي كاملاً ديده ميشود. چشمها تقريباً كامل شده ، ناخنهاشروع به شكل گيري مي كند، اندام هاي تناسلي ظاهر شده ولي تعيين جنسيت مشكل است.

سه ماهه دوم حاملگي: اعضا و اندامهاي جنين كه در سه ماهه اول بارداري تشكيل شده اند در سه ماهه دوم رشد كرده و به تدريج تكامل مي يابند.

در اين مرحله به علت رشد جنين توجه به رژيم غذايي مادر بسيار مهم است. مادر بايد بيشتر غذاي سرشار از پروتئين مصرف نمايد.

در پايان ماه چهارم جنين 16 سانتيمتر قد، 120 گرم وزن و در پايان ماه پنجم 25 سانتي متر قد و 240 گرو وزن دارد.

همان طوري كه اشاره شد در اين ماه حركات جنين توسط مادر احساس شده و صداي قلب او شنيده ميشود.

در پايان سه ماهه دوم جنين 6 ماهه حدود 30 سانتيمتر قد و بيش از نيم كيلوگرم وزن دارد. پوست بدينش پرچين و چروك و سرخ رنگ است و روز آ“ را يك لايه چربي مي پوشناد.

سه ماهه سوم حاملگي: در پايان ماه هفتم قد جنين حدود 5/73 سانتيمتر و وزن او حدود 1200 گرم ميشود.

نوزاداني كه در اين زمان به دنيا مي آيند، زنده مي مانند ولي نيازمند مراقبت هاي ويژه در بيمارستان هستند.

در ماه هشتم قد جنين به 40 سانتيمتر و وزنش به حدود 2 كيلوگرم مي رسد و همه دستگاههاي بدن در اين زمان كامل است.

بلاخره در پايان نه ماهگي جنين تقريباى 50 سانتيمتر قد و بيش از 3 كيلوگرم وزن دارد، پوست بدن صورتي رنگ است و لگد زني و حركاتش به دليل اشغال فضاي بيشتر در رحم، كمتر ميشود. جنين كاملاً اماده تولد است.