زايــــــــمان

زايمان امري است طبيعي و معمولاً با همكاري مادر و فرد انجام دهنده زايمان به راحتي انجام ميشود. مع الوصف چنانچه در حين زايمان مراقبت هاي لازم انجام نگيرد. گاه براي مادر و نوزاد عوارض خطرناكي به دنبال دارد. زايمان سالم و بهداشتي دو شرط اساسي نياز دارد:

- وجود فرد ماهري كه براي انجام زايمان ، تربيت شده باشد.

- وجود محل امن و بهداشتي براي انجام زايمان .

با نزديك شدن به تاريخ زايمان ، خانواده بايد محل زايمان را با مشورت باكاركنان بهداشتي انتخاب كند. زيرا اين افراد با توجه به وضعيت خانم باردار مناسبترين محل زايمان را پيشهاد مي كنند. براي زايمان در زايشگاه يا ساير مراكز زايماني، بايد مقدمات كار و هماهنگي لازم به عمل آيد و چنانچه مادر ناچار به زايمان در منزل باشد . براي زايمان در منزل بايد با كمك فرد ماهري كه زايمان را انجام خواهد داد ، وسائل مورد نياز يك اطاق مناسب از قبل اماده شود.

آقاي عزيز: شما تاريخ احتمالي زايمان همسرتان را مي دانيد . مدتي قبل از اين تارزيخ با همفكري او محل زايمان را تعيين كرده و در آن زمان نزد وي باشيد و او را در انتقال به مركز زايماني همراهي كنيد. حضور شما بلافاصه بعد از زايمان در بالين همسرتان موجب آرامش او خواهد بود.

تقريباً پس از هفته 37 حاملگي، جنين آمادگي تولد دارد. در هنگام زايمان طبيعي ، انقباضات رحم منجر به خروج جنين ميشود ولي گاهي عوامل متعددي وجود دارد كه پزشك تصميم ميگيرد زايمان را به طريق سزارين انجام دهد. عواملي مثل تنگ بودن لگن مادر، چند قلويي ، درشت بودن جنين، خروج جنين با ته يا پا ، ابتلا مادر به برخي بيماري هاي خاص و ساير موارد. البته تنها درصد معدودي از زايمانهامنجر به سزارين ميشود و اكثر خانمها ميتوانند به طور طبيعي زايمان كنند.

توصيه ميشود تا زماني كه به علل پزشكي زايمان به طريق سزارين ضروري نمي باشد ، زايمان طبيعي را انتخاب كنيد.

زايمان طبيعي نسبت به سزارين مزاياي زيادي به شرح زير دارد:

- از نظر پزشكي سزارين يك عمل جراحي بزرگ محسوب ميشود و مانند ساير اعمال جراحي نياز به بيهوشي دارد، خطر ابتلا به خونريزي ، عفونت، احتمال نياز به انتقال خون و خطرات ناشي از بيهوشي در مادران سزارين شده بيشتر از مادراني است كه زايمان طبيعي كرده اند.

- مدت بستري شدن مادر بعد از زايمان طبيعي خيلي كمتر از سزارين است.

- مادراني كه زايمان طبيعي مي كنند در امر شيردهي و دادن آغوز به نوزاد موفقتر هستند. زيرا مادر بلافاصله بعد از زايمان نوزاد خود را در آغوش گرفته و او را شير مي دهد و از همان ابتداي تولد رابطه عاطفي بين مادر و نوزاد برقرار ميشود. در حالي كه زناني كه سزارين ميشوند ، نوزاد تا چندين ساعت از مادرش دور مي ماند.

- زايمان طبيعي از نظر اقتصادي به نفع خانواده و جامعه است.

- در زايمان طبيعي ، خانمها تناسب اندام خود را با انجام ورزش هاي مناسبتر سريعتر از مادران سزارين شده به دست مي اورند.

در برخي موارد طبق نظر پزشك متخصص خانم باردار شرايط لازم براي زايمان طبيعي را ندارد. در اين موارد لازم است به توصيه پزشك عمل شود.

برچسب ها :