تغييرات بدن مادر در بارداري

با توجه به اين كه افراد خصوصيات جسمي و رواني متفاوتي دارند، تغييرات ناشي از بارداري نيز در خانمها فرق مي كند. مهمترين اين تغييرات عبارتند از:

رحم و افزايش وزن مادر

رحم كه يك كيسه عضلاني و در حالت عادي به شكل يك گلابي است، در حاملگي با رشد جنين به تدريج بزرگتر مي شود تا حدي كه جنين ، جفت و كيسه آب را در خود جاي مي دهد. در پايان سه ماهه اول بارداري، رحم به اندازه اي بزرگ است كه در معاينه توسط ماما يا پزشك ، لبه آن در پائين شكم لمس ميشود.

در اين مدت وزن برخي از خانمها ممكن است به علت تهوع و استفراغ شديد اضافه نشده ، حتي كاهش هم داشته باشد.كه بعدها با تغذيه مناسب جبران مي شود به تدريج در سه ماهه دوم، با پيشرفت بارداري و بزرگ شدن رحم حاملگي براي اطرافيان نيز نمايان مي شود . در اواخر اين دوره رحم به قدري بزرگ است كه قسمت فوقاني آن را مي توان در بالاي ناف حس كرد و. وزن اغلب خانمها در سه ماهه دوم 5-4 كيلوگرم و در سه ماهه سوم 6-5 كيلوگرم ( حدود 500 گرم در هفته ) اضافه ميشود. در پايان حاملگي به طور متوسط مادر حدود 13- 9 كيلوگرم اضاف وزن خواهد داشت.

خانم عزيز : در هر بار مراجعه به كاركنان بهداشتي تاريخ و وزن خود را در اين جدول يادداشت كنيد و در صورتي كه وزن گيري مناسب نداريد با كاركنان بهداشتي مشورت نموده و به توصيه هاي آنان عمل كنيد.

 

سن حاملگي

تاريخ

وزن

سن حاملگي

تاريخ

وزن

ماه اول تا پايان ماه ششم

ماه هفتم

ماه هشتم

ماه نهم

ماه هفتم

 

 

در بارداري ، پستانها به تدريج بزرگ و دردناك شده، برآمدگي هاي كوچك اطرف نوك پستان برجسته و هاله اطراف آن تيره رنگ مي شود و با رشد غذذ شيري ، پستانها براي شير دهي آماده مي شود.

از ماه پنجم به بعد ممكن است مايع زرد و شفافي از پستان خانم باردار ترشح شود. در اين موارد بايد فقط با آب ولرم نوك پستانها را شستشو داد.

 

در اوايل دوران بارداري همراه با شروع تغييرات ناشي از حاملگي ، معمولاً تغييراتي در خلق و خوي و احساسات برخي از خانمها ديده مي شود كه امري طبيعي است.

سه ماهه دوم كه بدن مادر به تغييرات ايجاد شده عادت مي كند، حالت تهوع صبحگاهي و ويار از بين رفته و مادر در وضعيت متعادلي قرار ميگيرد . از آن جائي كه حركات جنين نيز از سه ماهه دوم ( حدود ماه پنجم ) احساس مي شود اين دوره لذت بخش ترين رحله حاملگي براي مادر است.

در اواخر حاملگي مادر معمولاً بي حوصله و عجول است و زن و شوهر ، هر دو در مورد زايمان و سلامت نوزاد نگران هستند . در اين دوره پدر و مادر مي توانند با متوجه كردن افكار خود به تهيه مقدمات تولد نوزاد اين نگراني ها را كاهش دهند.

در حاملگي خطوط تيره رنگي روي شكم خصوصاً از ناحيه ناف به طرف پائين و تركهائي در پوست شكم و گاهي پستان و رانها ظاهر ميشود كه به علت تغييرات هورموني در بارداري بوده و طبيعي است. چرب نگه داشتن اين نواحي تا حدي از زياد شدن تركهاي حاملگي جلوگيري مي كند . همچنين در صورت برخي از خانمها، لكه هاي قهو ه اي رنگ نامنظم ظاهر ميشود كه آن را ماسك حاملگي مي گويند. معمولاى بعد از زايمان اين لكه ها ناپديد يا بسيار كم رنگ ميشود.