برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

جدول شاخص های مورد توافق با معاون بهداشتی دانشگاه1389

جدول شاخص های مورد توافق با معاون بهداشتی دانشگاه1389

ردیف

نام شاخص

مقدار آن در اول سال قبل (1387)

مقدار پیش بینی شده برای آخر سال قبل (1387)

مقدار آن در آخر سال قبل (1388)

درصد دستیابی به اهداف

وضعیت شاخص دراول سال (1389)

مورد توافق برای آخر سال (1389)

1

درصد توزیع دهانشویه به دانش آموزان ابتدایی

95.49

 

0

 

0

%50

به شرط تامین اعتبار لازم

2

درصد مادران باردار جرمگیری شده

 

 

9.61

 

9.61

10

3

درصد مادران بارداردریافت کننده خدمات

 

 

32.87

 

32.87

35

4

میانگین معاینه در روز

3.76

 

3.55

 

3.55

4

5

میانگین کشیدن دندان در روز

2.74

 

2.61

 

2.61

3

6

میانگین خدمات درمانی در روز

1.13

 

0.98

 

0.98

1.10

7

میانگین خدمات پیشگیری در روز

1.32

 

1.07

 

1.07

1.20

8

میانگین کل خدمات ارایه شده  در روز

8.94

 

8.21

 

8.21

9.30

 بهداشت دهان و دندان