ارایه جدول مشکلات حل نشده شهرستان

   

شهرستان مورد بازدید

بیان مشکلاتی که علیرغم پیگیری گروه در شهرستان مربوطه حل نشده

 
 

آذرشهر

فرسوده و اسقاطی بودن تجهیزات دندانپزشکی

 

اسكو

فرسوده و اسقاطی بودن تجهیزات دندانپزشکی

 

اهر

اجرا نکردن طرح کارانه و واگذاری با وجود دندانپزشک داوطلب  در مرکز بهداشتی و درمانی هوراند

 

بستان آباد

 

 

بناب

 

 

تبريز

 

 

جلفا

پرداخت نکردن کارانه دندانپزشکان در طرح کارانه

 

چارايماق

پرداخت نکردن کارانه دندانپزشکان در طرح کارانه

 

سراب

فرسوده و اسقاطی بودن تجهیزات دندانپزشکی

 

شبستر

پیگیری نکردن پس خوراندهای ارسالی توسط شبکه و مرکز بهداشت شهرستان

 

عجب شير

 

 

كليبر

پرداخت نکردن کارانه دندانپزشکان در طرح کارانه - درخواست اجاره بهای بیش از قیمت کارشناسی در طرح واگذاری توسط شبکه کلیبر

 

مراغه

پیگیری نکردن پس خوراندهای ارسالی توسط شبکه و مرکز بهداشت شهرستان - اجرا نکردن طرح کارانه و واگذاری با وجود دندانپزشک داوطلب

 

مرند

 

 

ملكان

فرسوده و اسقاطی بودن تجهیزات دندانپزشکی

 

ميانه

 

 

هريس

نداشتن کارشناس بهداشت دهان و دندان شهرستان

 

هشترود

 

 

ورزقان

اجرا نکردن طرح کارانه و واگذاری با وجود دندانپزشک داوطلب - نداشتن کارشناس بهداشت دهان و دندان شهرستان

 

تمامی شهرستانها

نداشتن انگیزه کاری در دندانپزشکان

 

برچسب ها : 

 بهداشت دهان و دندان