چگونه خم شویم؟

 

برای خم شدن ، ابتدا پاها را کمی باز کنید. شکم را سفت کرده و کمر را صاف نگه دارید شانه ها را به سمت عقب بکشید. سپس با خم کردن مفصل ران و زانو خم شوید.

هنگام گذاشتن یا برداشتن اشیاء نیز دقت کنید که به طور صحیح خم شوید.

البته با کمی دقت می توانید بسیاری از کارهای روزانه را بدون خم کردن کمر انجام دهید.