خلاصه فصل اول

با انجام صحیح کارهای روزانه، می توان از کمر درد پیشگیری کرد. برای این کار ، باید نکاتی را رعایت کنید. برای پیشگیری از کمر درد در حین نشستن، ایستادن، راه رفتن ، حمل اشیاء و سایر کارهای روزانه به یاد داشته باشید که شکم را تو بکشید و کمر را صاف نگه دارید. هنگام خم شدن، از مفصل ران و زانو خم شوید اما کمر را خم نکنید.

زانوها عضو مهم دیگری هستند که باید مراقب آنها باشیم. اضافه وزن مهمترین علت آسیب زانو است. برای مراقبت از زانو، وزن مناسب داشته باشید و عضلات ران را با ورزش تقویت کنید.

صحیح نشستن و ایستادن خستگی و درد را کاهش می دهد. در فصل بعد با نحوه مراقبت از پاها آشنا می شویم. می خواهیم بدانیم برای مراقبت از پاها چه باید کرد؟