فرد مبتلا به پوکی استخوان با چه مشکلاتی روبرو است؟

* استخوان های او با یک ضربه خفیف می شکنند.

* حتی ممکن است استخوان های او بدون هیچ ضربه ای خود به خود بشکنند.

* در این افراد جوش خوردن شکستگی خیلی سخت و طولانی است بنابراین باید مدت طولانی تری در بیمارستان بستری شوند.

* گاهی این افراد از دردهای استخوانی هم رنج می برند.