پوکی استخوان چیست؟

 پوکی استخوان و پیشگیری از حوادث

آیا می دانید:

- پوکی استخوان چیست؟

- چه کسانی بیشتر در معرض خطر پوکی استخوان هستند؟

- چه کارهایی جلوی پوکی استخوان را می گیرد؟

- چگونه از حوادثی که موجب شکستگی استخوان ها می شوند پیشگیری کنیم؟

آیا می توانید:

- در زندگی روزمره خود کارهایی که موجب جلوگیری از پوکی استخوان می شود، انجام دهید؟

- احتمال بروز حوادث را در محیط زندگی خود کاهش دهید؟


پوکی استخوان چیست؟

کلمه استخوان، محکم بودن را به یاد ما می آورد ماده اصلی که سختی و شکل استخوان را به وجود می آورد، کلسیم است. ذخیره شدن کلسیم در استخوان از قبل از تولد آغاز می شود و تا سن 30 سالگی ادامه می یابد. در 30 سالگی، استخوان های یک فرد سالم به بیشترین سختی خود می رسد. اگر فعالیت بدنی وجود نداشته باشد یا غذای حاوی کلسیم کم مصرف شود، به تدریج کلسیم استخوان ها کم شده و استخوان ها شکننده می شوند. به این حالت « پوکی استخوان » می گویند.

پوکی استخوان را گاهی بیماری خاموش می نامند؛ زیرا بدون هیچ علامتی، کم کم به وجود می آید. معمولا فرد مبتلا به پوکی استخوان از بیماری خود اطلاعی ندارد. زمانی متوجه آن می شود که در اثر یک ضربه کوچک، مثلاً نشستن ناگهانی، لغزیدن و پیچ خوردن پا، زمین خوردن و یا برخورد با اشیاء شکستگی استخوان های قسمت های مختلف بدن، مثل استخوان لگن و یا له شدگی ستون فقرات کمری برای او پیش می آید. چون با افزایش سن احتمال ابتلاء به پوکی استخوان بیشتر می شود، برای آگاهی از وضعیت استخوان های خود باید به پزشک مراجعه کنیم.