چرا باید از پاها مراقبت کرد؟

مراقبت از پاها

آیا می دانید:

- اهمیت مراقبت از پاها چیست؟

- برای مراقبت از پاها چه نکاتی را باید در نظر داشته باشید؟

- روش صحیح ماساژ دادن پاها چگونه است؟

آیا می توانید:

- توصیه های مراقبت از پاهای خود را به کار ببرید؟

- ماساژ پا را انجام دهید؟

چرا باید از پاها مراقبت کرد؟

* ما روی پاهای خود می ایستیم. به کمک پاهاست که تعادل خود را حفظ می کنیم و راه می رویم. پاها هستند که وزن بدن را تحمل میکنند.

* بسیاری از مواقع خستگی و ناراحتی ما به دلیل وجود مشکل در پاها است.

* بروز یکسری مشکلات در پاها شایع است؛ مثل:

- خشکی پوست پا

- ترک خوردن پاشنه پا

- شکسته شدن ناخن های پا

- عفونت قارچی در لای انگشتان پا

* پاها بیشتر از سایر قسمت های بدن در معرض خطر آسیب و حادثه هستند.

* زخم ها و جراحت های پا بخصوص در ناحیه کف پا، دیرتر از سایر نقاط بدن خوب می شود.

بنابراین لازم است که از پاها بیشتر مراقبت کنیم.