برنامه پایش نظام اطلاعات سلامت شهرستان در سال 1388

 

برنامه پایش نظام اطلاعات سلامت شهرستان در سال 1388

 

مجری : کارشناسان مدیریت پژوهش ، فناوری و داده های سلامت
نام سازمان : مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

تاریخ

ماه

شهرستان

کارشناس بازدید کننده

2/2/88

اردیبهشت

بستان آباد

ذاکری - حکیمی

7/2/88

کلیبر

ذاکری - صادقیان

16/2/88

ورزقان

ذاکری - حکیمی

21/2/88

ملکان

صادقیان

28/2/88

هریس

صادقیان

30/2/88

جلفا

ذاکری - صادقیان

3/3/88

خرداد

تبریز

صادقیان

13/3/88

هشترود

ذاکری - حکیمی

17/3/88

میانه

صادقیان

20/3/88

بناب

ذاکری - حکیمی

27/3/88

آذرشهر

ذاکری - حکیمی

31/3/88

چاراویماق

صادقیان

7/4/88

تیر

عجب شیر

صادقیان

17/4/88

اهر

ذاکری - حکیمی

21/4/88

مرند

صادقیان

24/4/88

سراب

ذاکری - حکیمی

7/5/88

مرداد

شبستر

ذاکری - حکیمی

11/5/88

بستان آباد

صادقیان

21/5/88

اسکو

ذاکری – حکیمی

25/5/88

مراغه

صادقیان

 

 

برچسب ها :