مراقبت های مربوط به برنامه میانسالان

 

نام سند بسته خدمات  ادغام یافته سلامت میانسالان
نگارش اداره سلامت میانسالان
تاریخ صدور  
نام کامل فایل  سلامت میانسالان
شرح سند خدمات  ادغام یافته سلامت میانسالان
نویسنده/ مترجم اداره سلامت میانسالان ، دفتر سلامت جمعیت، خانواده ومدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه سلامت  میانسالان:

   گروه سنی 59-30 سال بعنوان گروه هدف این برنامه  می باشد .به لحاظ گذار اپیدمیولوژیک توجه به سلامت این گروه سنی اهمیت ویژه ای دارد.  گروه سنی 59-30 سال حدود نیمی از جمعیت را در بر می گیرد با توجه به جمعیت رو به افزایش این گروه سنی و تغییر چهره سلامت و بیماری

    به دلیل توجه به گروه های پر خطر مانند کودکان ]به عنوان مثال برنامه تنظیم خانواده از سال 1330، مادران از سال 1341، سرطان های زنان تهیه طرح 1374و شروع1376 می باشد [این گروه از بسیاری از خدمات محروم مانده اند توجه به سلامت این قشر عظیم اجتماع که کانون سلامت خانواده نیز هست نیازمند حمایت جدی برای ارتقاء همه جانبه کیفیت زندگی می باشد.

  

ارائه خدمات سلامتی به این گروه سنی بدلیل کثرت جمعیت ، مولد بودن این گروه سنی، تاثیر رفتار های سلامتی این گروه سنی بر ابعاد مختلف سلامت خانواده و ... اهمیت ویژه ای دارد.  

 

 

 

ادراه میانسالان انتهای سال 84 تاسیس شد.

 

 

گروه بندي سني و جنسي ميانسالان:

چهار چوب تئوریک و اهداف عملیاتی برنامه سلامت بزرگسالان در زیر گروههای سنی بزرگسالان جوان و میانسال مشخص شده است.

 بزرگسالان جوان Early adulthood))  :   زنان و مردان  44- 30 سال 

  میانسال Late adulthood)):                     زنان و مردان 6045 - سال 

 

 

محور های برنامه سلامت بزرگسالان شامل :

Ü      ارتقاء شیوه زندگی

Ü      کنترل عوامل خطر

Ü      تشخیص زود هنگام بیماریهای شایع

اهداف  برنامه سلامت میانسالان:

کاهش موربیدیتی و مورتالیتی و بهبود کیفیت زندگی گروه هدف

اهداف کوتاه مدت:

تامین پوشش کافی برای ارائه خدمات

انجام مداخلات لازم برای ارتقای شیوه زندگی گروه هدف

انجام اقدامات لازم برای تشخیص زودهنگام بیماریهای مهم و اولی در گروه هدف

می باشد.

در مراکز ارائه خدمت برای گروه سنی میانسال: خدمات ارائه شده

 

 

  1. بررسی وآموزش شیوه زندگی از نظر تغذیه و عادات غذایی، فعالیت جسمانی و مصرف دخانیات ومشاوره به منظور اتخاذ رفتارهای سالم
  2. بررسی وضعیت ایمن سازی، حساسیت غذایی و دارویی و عوامل زیان آور شغلی و راهنمایی لازم
  3. مراقبت سلامت باروری از نظر وضعیت بیماریهای آمیزشی، بیماری دستگاه تناسلی و ادراری، ناباروری، روابط زناشویی، سرطان های دستگاه تناسلی در زنان و مردان، و انجام اقدامات لازم برای هریک از مشکلات موجود
  4. بررسی سلامت عمومی از نظر سوابق و عوامل خطر بیماری ها مانند بیماری های قلب و عروق، روان، مفاصل و استخوان و... در فرد و بستگان او
  5. انجام معاینات و آزمایشات ضروری ، ارائه آموزش و توصیه های لازم

 

 

سوابق اجرای برنامه میانسالان در استان آذربایجانشرقی:

*      از  سال 1392 در شهرستان اسکو با اطلاع رسانی و  فراخوان ارائه خدمات سلامت میانسالان (زن) برای زنان گروه سنی 45 تا 59 سال آغاز گردید.

 

 

شيوه اطلاع رسانی و  فراخوان:

اطلاع رساني از طريق: رابطين روستا، نماینده شبکه بهداشت درمان بانوان در فرمانداری(شورای سلامت)، امام جمعه در نماز جمعه شهرستان، تهیه تراکت و نصب در درمانگاه بیمارستان شهرستان، شوراي روستا و ا رابطين محلات و رابطین ادارات و تماس تلفني در شهر، نصب بنر در ورودی مراکز ارائه خدمت، درج شروع مراقبت در سربرگ نامه های اداری، معرفی برنامه خدمات سلامت بانوان از طریق توزیع بسته های آموزشی در مراسم پیاده روی به مناسبت هفته سلامت با حضور کارکنان سایر ادارات از جمله آموزش پرورش و... انجام یافت.

*      علاوه بر شهرستان اسکو در شهرستان های تبریز، بناب، ملکان، هشترود و عجب شیر جمعاً در 6 شهرستان برنامه خدمات سلامت زنان میانسال برای گروه های سنی 30 تا 59 سال ادغام و اجرا گردید.  از سال 1393

از سال 1394 ادغام برنامه در سطح کلیه شهرستان های تابعه استان برای گروه سنی میانسال به اجرا درآمد و کلیه خدمات سلامت این گروه سنی بر اساس بسته خدمات ارائه می گردد. *     

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلامت جمعیت و خانواده