آمادگی برای زایمان

نام سند آمادگی برای زایمان، مزایای زایمان طبیعی، زایمان ایمن
نگارش اداره سلامت مادران
تاریخ صدور 1390
نام کامل فایل آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
شرح سند آمادگی برای زایمان
نویسنده/ مترجم اداره سلامت مادران، دفتر سلامت جمعیت، خانواده ومدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 

بارداری و زایمان یک فرایند طبیعی و فیزیولوژیک است ولی با توجه به تغییراتی که در ساختار جسمی و روانی مادر رخ می دهد باید تحت حمایت قرار گیرد اگر مادر حمایت نشود، این تغییرات می تواند اثر نامطلوب برروی جنین و مادر بگذارد. تجربه یک مادر از دوران بارداری و تولد فرزندش دارای اهمیت بسیاری است.در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا، امروزه اعتقاد براین است که از میزان مداخلات پزشکی در حین بارداری وزایمان کاسته شود به همین دلیل فراهم نمودن شرایط برگزاری کلاسهای آمادگی دوران بارداری می تواند راه حل مناسبی برای این معضل باشد.

با توجه به شواهد علمی و مستندات حداقل 8 ساعت 90 دقیقه ای آموزش در طول دوران بارداری که از هفته 20 الی 37  بارداری ادامه دارد می تواند منجر به توانمندی مادران برای انتخاب روش زایمان و سازگارشدن با درد گردد و در این جلسات در خصوص تغییرات آناتومی، فیزیولوژی، تغذیه دوران بارداری، اصلاح وضعیت بارداری، تمرینات اسکلتی و عضلانی، تمرینات تنفسی و تن آرامی، علائم هشدار، تشخیص دردهای طبیعی و غیر طبیعی دوران بارداری، بهداشت و مراقبت پس اززایمان، اندوه و افسردگی پس اززایمان،  آموزش شیردهی و مراقبت از نوزاد آموزش داده می شود.

از ابتدای اجرای برنامه کلاسها در 15 شهرستان فعال بوده است و تا پایان سال 94 در کلیه شهرستانهای تحت پوشش استان برنامه کلاسهای آمادگی برای زایمان اجرا می گردد.

برنامه مراقبت شامل ریز فرایند های :

- مراقبت های  پیش از بارداری

- مراقبت دوران بارداری و پس از بارداری

- آموزش و مشاوره

- مراقبت های نوزادان

- بهداشت روانی 

- کلاس های آمادگی زایمان

- بارداری

- شیر دهی

- مشاوره سلامت باروری

- مراقبت نوزادان

 سلامت جمعیت و خانواده