مراکز مشاوره شیر مادر

لیست مشاورین شیردهی شهرستان تبریز در سال 1400

روزهای مشاوره شیر مادر

شماره تماس

آدرس مرکز مشاوره شیر

نام و نام خانوادگی

نام مرکزمشاوره

ردیف

شنبه یکشنبه- دوشنبه  چهارشنبه                                   ( از ساعت 13-8 )

09902199359

نصف راه - مرکز بهداشت شهرستان تبریز

خانم معصومه عیوضلو

مربی ارشد کشوری

مرکز بهداشت شهرستان  نصف راه

1

هر روز ( از ساعت 13-8)

33263375

09144132144

بلوار توانیر- بعد از پل ولیعصر ساختمان دانشکده توانبخشی

خانم افحم فاضلی

مربی ارشد کشوری

مرکز جامع رشد و تکامل کودکان

2

شنبه دوشنبه چهارشنبه

(از ساعت 10-8 )

33331338

ولیعصر-خ شریعتی شمالی

    کوی گلبادجنب دبیرستان انقلاب اسلامی

خانم مینا شکوهمند

مراقب سلامت

مشاور شیر

مرکز امام علی

3

دوشنبه پنجشنبه               (از ساعت 12 -9)

34439470

چهارراه لاله

نرسیده به کوی فیروز کوی امیر کبیر پشت جهاد سازندگی

خانم حمیده جعفری

مربی زایمان ایمن

مراقب سلامت

مشاور شیر

مرکز شهید تیموری

4

یکشنبه پنجشنبه

(از ساعت 9-8)

36567146

خیابان عباسی پل توانیر شمالی 10متری میلاد

خانم مهناز حسینیان

مربی زایمان ایمن

مراقب سلامت

مشاور شیر

مرکز شهید صبوری

5

یکشنبه- سه شنبه                      (از ساعت  10-8)

33839131

یاغچیان- خیابان نجم 

  نبش مسجد امام خمینی طبقه اول

خانم لاله ابراهیم نیا

ناظر مجتمع سلامت

مربی زایمان ایمن

مشاور شیر

مرکز یاغچیان

6

دوشنبه چهارشنبه

(از ساعت 10-8 )

33800857

جاده ایل گلی رجایی شهر    میدان دکتر حسابی      

           فلکه میر داماد  

خانم سیمین موسوی

مراقب سلامت

 مربی زایمان ایمن

مشاور شیر

مرکزشهید دکتر هاشمی              ( شهید بالاپور)

7

شنبه یکشنبه دوشنبه

(از ساعت 13-8 )

33288371

33282144

گلپارک کوی رسالت

 روبروی دبستان شهید بهشتی

خانم لیلا مرتضوی

مشاور شیر

مرکز شهدای گمنام

8

 

 

لیست مشاورین شیردهی استان آذربایجانشرقی در سال 1400

روزهای مشاوره

شماره  تماس

آدرس  مرکز مشاوره  شیر

نام و نام خانوادگی

نام شهرستان

ردیف

هر روز ( از ساعت 10-8 )

34236242

مرکز شماره یک آذرشهر

 

خانم فاطمه پاشایی

مربی زایمان ایمن  مشاوره شیر

آذرشهر

1

دوشنبه چهارشنبه

(از ساعت 12-8 )

33228598

مرکز چاپارزاده

مهسا شکوری

مشاوره ازدواج-مربی زایمان ایمن مشاوره شیر

مراقب سلامت

 

اسکو

2

یکشنبه پنجشنبه                    (  از ساعت 12-10 )

33449408

مرکز شماره 2 سهند                          ( فاز دو سهند )

خانم سوسن  صباغ

مراقب سلامت مشاور شیر

3

شنبه دوشنبه پنجشنبه        ( از ساعت 13.30-11 )

44233642

مرکز شماره 7  اهر

خانم عزیزه مقتدایی

مشاور شیر مربی زایمان ایمن

اهر

4

دوشنبه پنجشنبه                     ( از ساعت 12-8 )

43330573

مرکز شماره یک بستان آباد

خانم طاهره  سرایی

کارشناس ستادی-مشاوره ازدواج

بستان آباد

5

یکشنبه چهارشنبه

(از ساعت 12-8 )

37730053

مرکز بهداشت  شهرستان

الناز حاجی زاده

مشاور شیر

مربی زایمان ایمن

بناب

6

دوشنبه ( از ساعت 12-10 )

42025086

مرکز بهداشت شهرستان

خانم حبیبه صحرا نورد    

کارشناس ستادی

جلفا

7

چهارشنبه ( از ساعت12-10 )

42025086

خانم آرزو اخباری

کارشناس ستادی

8

یکشنبه چهارشنبه                    ( از ساعت 13.30-9 )

52723882

مرکز بهداشت شهرستان

خانم زیبا پور مصطفی

کارشناس ستادی

چاراویماق

9

دوشنبه - سه شنبه چهارشنبه     ( از ساعت 12-10)

44663045

مرکز بهداشت شهرستان

خانم زهرا پورفتح اله 

کارشناس ستادی

خدافرین

10

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه             ( از ساعت 10-8 )

55-42422054 (داخلی 211)

مرکز بهداشت  شهرستان

خانم زهرا عمیق

مشاوره ازدواج- مربی زایمان ایمن ارزیاب سیب-مشاوره شیر

شبستر

11

یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه       ( از ساعت 10 -8 )

42522545

مرکز بهداشتی درمانی صوفیان(منطقه 3 )

خانم پروین سعدالهی

مشاوره ازدواج و شیر

مراقب سلامت

12

هر روز (10-8 )

37640800

مرکز هاشمی

زهرا قلی زاده

مربی زایمان ایمن

مشاوره ازدواج مشاور شیر

عجب شیر

13

هرروز ( از ساعت 12-8.30 )

44440885

مرکز شهید پورمراد

خانم رقیه الیاسی-مراقب ماما مشاور شیر

کلیبر

14

یکشنبه چهارشنبه                      ( از ساعت 12-10 )

44442530

مرکز شهید فاطمی

خانم سمیه کریم پور مراقب ماما مشاور شیر

15

یکشنبه   سه شنبه                      ( از ساعت 13-11 )

42255341

مرکز قریشی

 

خانم فاطمه هرمزی

مشاور شیر- مشاوره ازدواج

مرند

16

یکشنبه - سه شنبه پنجشنبه       ( از ساعت 13-9 )

52242135

52224400

مرکز شهید مرسلی

خانم بتول برانی مشاور شیر و  مربی زایمان ایمن

میانه

17

یکشنبه - سه شنبه پنجشنبه     ( از ساعت 13 -11 )

44552538

مرکز بهداشت  شهرستان

خانم پروین امیری

کارشناس ستادی

ورزقان

18

سه شنبه ( از ساعت 13-9 )

43432089

مرکز شماره یک هریس

خانم حکیمه امیر قاسمی

مشاور شیر مامای تیم سلامت

هریس

19

شنبه دوشنبه                                    ( از ساعت 13-11 )

52621697

مرکز بهداشت  شهرستان

خانم سمیه حاجوی 

کارشناس ستادی

هشترود

20

پنجشنبه

(از ساعت 13-8.30)

44263147

درمانگاه شبانه روزی ایثار

(تسهیلات زایمانی)

سکینه اسمعیلی

مامای تسهیلات مشاور شیر

هوراند

21

 سلامت جمعیت و خانواده