ارتباط با کارشناسان

 

آرشیو آخرین اطلاعات : لیست کارشناسان سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس استان آذربایجانشرقی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

نوع استخدام

شماره شناسنامه

محل صدور

نام پدر

محل خدمت

مدرک تحصیلی

شماره مستخدم

شماره تماس

1

محمد وکیلی

بهداشت مدارس

رسمی

6

آذرشهر

محسن

آذرشهر

لیسانس

45737600

09143069705

2

شهلا تعاونی

بهداشت تغذیه

رسمی

591

تبریز

حسین

اسکو

لیسانس

45446178

09144030426

3

محمد دهقانی

بهداشت مدارس

رسمی

534

اهر

رضا

اهر

لیسانس

45449231

09143265147

4

فریده گلشانی

بهداشت مدارس

رسمی

2696

بستان آباد

داداش

بستان آباد

لیسانس

46161878

09144311624

5

سولماز معماري

بهداشت مدارس

پيماني

530

بناب

اسماعیل

بناب

لیسانس

1 – 960185 – 168

09143187636

6

نیره خوش طبیعت

بهداشت مدارس

رسمی

14325

سراب

مجتبی

سراب

لیسانس

46758316

09141303595

7

فریده سبزی

بهداشت مدارس

پيماني

2048

ملکان

اکبر

چاراویماق

لیسانس

60448632

09143030430

8

شیوا سید هاشمی

ماما

پيماني

54

شبستر

میرابوالفضل

شبستر

لیسانس

60085044

09144054779

9

لیدا آخرتخواه

کاردان بهداشت خانواده

رسمی

1362

تبریز

میرابراهیم

کلیبر

کاردان

71578717

09144266208

10

سپیده سلطانی

بهداشت مدارس

رسمی

1070

تبریز

محمد

مراغه

لیسانس

46757904

09143226834

11

حبیب الله سودایی

بهداشت مدارس

رسمی

13

مرند

حبیب الله

مرند

لیسانس

4545137

09141938148

12

انصار آقایی

پرستاری ومامایی

رسمی

804

میانه

محمد اسماعیل

میانه

لیسانس

46755059

09149232204

13

پروین شرف کندی

بهداشت مدارس

پيماني

7571

بوکان

عبدالله

هریس

لیسانس

2- 881573

09144082045

14

احمد شير جنگ

بهداشت مدارس

رسمی

17237

هشترود

داود

هشترود

لیسانس

46172675

09144241267

15

عزیزه نیرومند

بهداشت مدارس

قراردادی

61

مراغه

محمدحسین

عجب شیر

لیسانس

2885/81/5

09141765686

16

منیره عدالت زاده

بهداشت مدارس

رسمی

90122

تبریز

محمود

تبریز

لیسانس

8- 4675817

-------

17

نسرین قره کوزی

برستار

رسمی

6939

شاهین دژ

محمدتقی

تبریز

لیسانس

45921110

09143092920

18

مینومهینی

بهداشت مدارس

رسمی

1141

تبریز

عبدالحسین

بهداشت استان

لیسانس

46167298

09144007084

19

فریبا محمود پور

بهداشت مدارس

پیمانی

798

جلفا

اسماعیل

تبریز

پزشک

71576016

09143139232

20

ليلا خلخالي

كارشناس ماما

قراردادي

101458

تبريز

يداله

بستان آباد

ليسانس

72140018

09149141585

21

عباس حضرتی بنائم

بهداشت مدارس

پيماني

2

ملکان

بهرام

ملکان

لیسانس

9 – 981479 - 507

------

22

بهروز فتحي

بهداشت مدارس

پيماني

9

مرند

نورزعلي

جلفا

ليسانس

4-260234-158

09141936813