لیست مراکز مشاوره حین ازدواج ، ژنتیک وروانی استان

 

ردیف نام شهرستان نام مرکز مشاوره نوع مرکز مشاوره وضعیت مراکز مشاوره آدرس شماره تلفن نام مشاور
حین ازدواج ژنتیک روانی دولتی خصوصی
1 آذرشهر مرکز بهداشتی شماره 1 *     *   خیابان امام خمینی کوی باشگاه مرکز شماره 1 کد 0412
4222009
خانم انتصاری
2 اسکو مرکز بهداشتی اسکو *     *   خیابان امام خمینی روبروی شهداری

کد 0412
3222067

خانم آذغانی
مرکز بهداشتی ایلخچی *     *   خیابان امام خمینی 3322284 خانم فتحی
3 اهر 1- مرکز بهداشتی
شماره -7
*     *   پائین تر از پارک شیخ شهاب 2222086 خانم ابرازی
2- مرکز بهداشتی
شماره -7
    * *   پائین تر از پارک شیخ شهاب 2222086 خانم ارجمندی
4 بستان آباد مرکز مشاوره استاد شهریار *     *   بیمارستان بستان آباد 4124650 خانم دکتر نوبری خانم اعظم همتی
5 بناب پایگاه اکبر آباد *     *   میدان بسیج ،محله اکبر آباد
– آزمایشگاه مرکزی
کد 0412
7243032
خانم آتش پیکر
خانم دکتر حقیقی
سازمان بهزستی     * *   خیابان چمران روبروی آزادگان 09143201757 آقای دکتر جوانمرد
6 تبریز اسدآبادی *     *   خیابان بهار،بیمارستان اسد آبادی سابق 2807263 خانم اسعدی
هفتم تیر *     *   نرسیده به میدان راه آهن بیمارستان هفتم تیرسابق 4449637 خانم حسن پور
هفتم تیر   *   *   نرسیده به میدان راه آهن بیمارستان هفتم تیرسابق 4449637 خانم دکتر علیپور
خانم دکترنجفی
مرکز علامه امینی   *   *   خیابان 17 شهریور – کوچه آقا علی – جنب بانک ملی 5553482 خانم دکتر
ریحانی فر
آقای دکتر لطفعلی زاده
مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی   *   *   چهار راه باغ شمال 5550618  
مرکز مشاوره آرامش   *     * کوچه ناصحیه 1 پلاک 17 3368987  
مرکز مشاوره دکتر امیر چوپانی   *     * 17 شهریور جدید نبش چهارراه طالقانی ساختمان پزشکان امروز طبقه 3 5551777  
مرکز مشاوره مندل   *     * خیابان آزادی پایین ترازگلگشت - ساختمان پزشکان - طبقه 3 3335742  
7 عجب شیر مرکز بهداشتی شماره 2 *     *   خیابان امام خمینی بلوار شهدا 6222077 خانم دباغ
8 جلفا بیمارستان دکتر ساجدی هادی شهر *     *   بیمارستان دکتر ساجدی هادی شهر 04923040011 خانم علیپور
مرکز مشاوره رازی   *     * هادی شهر میدان خیام طبقه فوقانی داروخانه دکتر فیروز بخت کد 0492 3047511  
9 سراب مرکزبهداشتی
شماره 1
*     *   خیابان مطهری شبکه بهداشتی و درمان 2228730 خانم حسن نژاد
مرکز مشاوره دکتر کرمی   *     * کلینک تخصصی دکتر نظیری کد 0431
2224777
 
10 شبستر مرکز بهداشت
روح زنده
*     *     04711کد
2224712
خانم عبدالهی
11 کلیبر مرکز بهداشتی شهید فاطمی *     *   خیابان امام خمینی مرکز بهداشتی درمانی شهید فا طمی 4222530 خانم دهقان نژاد
12 مراغه آزمایشگاه مرکزی *     *   انتهای خیابان سعدی آزمایشگاه مرکزی 2248623 خانم کاظمی
13 مرند مرکز بهداشتی المهدی *     *   خیابان امام خمینی روبروی مسجد المهدی 2230020 خانم سهرابی
مرکز مشاوره ابن سینا   *     * خیابان امام خمینی – پشت مسجد المهدی - روبروی آزمایشگاه دکتر شیر دل 0491 کد
2232501
 
14 ملکان مرکز بهداشتی و درمانی شهری *     *   بلوار شمالی – روبروی تر بیت بدنی 8231147 خانم اندیشناک
مرکز مشاوره دکتر پور موذن   *     * خیابان امام خمینی – روبروی داروخانه شبانه روزی کد 0422
8225103
 
15 میانه مرکز آموزش بهوررزی *     *   خیابان شهید مطهری – بالاتراز اداره ثبت احوال 2232151 خانم کریمی
مرکز مشاوره فارابی       * * خیابان امام خمینی – روبروی بانک ملی - داخل کوچه - ساختمان پزشکان دکتر منصوری طبقه سوم کد 0423
2236040
 
16 هریس مرکز بهداشتی
شماره 2
*     *   انتهای خیابان امام خمینی 6122103 خانم ابوالقاسمی
مرکز بهداشتی
شماره 2
    * *   انتهای خیابان امام خمینی 6122103 خانم موسوی نژاد آقای آهنی
17 هشترود مرکز بهداشتی شماره 2 *     *   خیابان شهید رجائی جنب مدرسه طالقانی 6225040 خانم انوری
18 چاراویماق مرکز بهداشتی چاراویماق *     *   خیابان امام خمینی 6722462 خانم گل عنبری
19 ورزقان ندارد                
 سلامت جمعیت و خانواده