اطلاعیه دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات در خصوص ممنوعیت عرضه و استمال دخانیات در اماکن

 اطلاعیه

" ممنوعیت عرضه و استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی "

 

* با توجه به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب مهرماه 1385 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب مهرماه 1386 هیات محترم دولت و به منظور حفظ سلامت عمومی :

1- استعمال هر نوع ماده دخانی ( سیگار ، قلیان، پیپ و ... ) در اماکن عمومی از قبیل رستورانها، قهوه خانه ها، سفره خانه های سنتی، فضاهای عمومی ، میهمانخانه ها و مهمانسراها و وسایل نقلیه عمومی و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر ممنوع است و متخلفین برابر قانون محکوم به پرداخت جریمه می باشند. مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی با مدیران ، کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوطه می باشد.

2- متصدیان، کارفرمایان و مسئولین این اماکن موظفند تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی را در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند.

3- تبلیغ محصولات دخانی به هر نحو ممنوع است و هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در معرفی، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود ، به منزله تبلیغ محسوب می گردد.

4- فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد و متخلفین برابر قانون محکوم به پرداخت جریمه بوده و کلیه محصولات و وسایل تبلیغی آنها ضبط خواهد شد.

5- فروش محصولات دخانی به افراد زیر 18 سال و توسط آنها ممنوع است. فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل 18 سال سن را تقاضا کند.

6- فروش محصولات دخانی به صورت فله ای، باز یا نخی ممنوع  است و متخلفین برابر قانون محکوم به پرداخت جریمه می باشند.

7- کلیه مامورین بهداشتی و سایر مامورین ذیربط در کلیه مراحل اجرایی عملیات بازرسی از اماکن عمومی موظفند گزارشهای خود را حسب مورد جرایم ، به مراجع ذی صلاح ارسال نمایند.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

مرکز سلامت محیط و کار

دبیرخانه کمیته کشوری کنترل دخانیات

 بهداشت محیط