هشدارهای بهداشتی

 

- استعمال دخانيات سالانه موجب مرگ 60 هزار نفر در كشور مي شود.

- استعمال دخانيات موجب ايجاد و تشديد بيماريهاي قلبي و عروقي و سرطانها مي گردد.

- دود سيگار نه تنها براي افراد سيگاري خطرناك است، بلكه افراد غيرسيگاري نيز به راحتي در معرض خطر هستند و موجب افزايش خطر ابتلا به عفونت ريه و بيماريهاي قلبي و عروقي و ريه مي گردد.

- ميزان مواجهه و استنشاق دود هر فرد مصرف كننده قليان در هر بار مصرف معادل 100 نخ سيگار و يا بيشتر است.

- سالانه بيش از 7000 ميليارد تومان در كشور صرف دود شدن محصولات دخاني و درمان بيماريها و معلوليتهاي ناشي از آن مي گردد.

 

 

مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي

گروه كارشناسان بهداشت محيط و حرفه‌اي

 

 بهداشت محیط