مراكز آموزشي و پرورشي

مراكز آموزشي و پرورشي فضاي اجتماعي خاصي هستند كه آموزش و رشد شخصيت كودكان و نوجوانان امروز كشور و آينده سازان فردا بايد در پناه موازين علمي و اصولي بهداشتي جاري در آن اعتلا يابد . ضرورت توجه به بهداشت مراكز آموزشي و پرورشي  ناشي از اين حقيقت است كه گروه سني تا 18 ساله رقم بزرگي از جمعيت كشور ما را در بر مي گيرد و به علت آسيب پذيري اين جمعيت سني تامين بهداشت و برقراري سلامت آنها تاثير انكار ناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت .

بعلاوه دوران سريع رشد و تكامل جسمي و رواني آنان ايجاب مي كند كه هرچه بيشتر و بهتر مسير زندگي جمعيت مزبور از عوامل تخريبي يا بازدارتده و عوامل نامطلوب محيط پاك شود .بديهي است كه اجراي موازين بهداشتي و مراقبت هاي لازم از دانش آموزان ، به كارگيري اصول صحيح پيشگيري از بيماري ها و كنترل عوامل محيطي مدارس از جمله آب ، فاضلاب ، دفع مدفوع ، زباله و نور كافي كلاسها ، محيط كلاسها و تغذيه سالم  سبب مي شود تا آموزش و پرورش در محيطي سالم و مطلوب انجام پذيرد و چون در مراكز آموزشي و پرورشي غير بهداشتي و ناسالم كودكان نمي توانند حتي در بهترين شرايط و برنامه هاي آموزشي بهره مند گردند .

ضمن آماده سازي محيطي سالم و بهداشتي براي اين قشر عظيم بايد آگاهي هاي لازم در اين خصوص نيزبه دانش آموزان  داده شود و نيز اوليا و دانش آموزان را با حقوق خود آشنا كرده تا  جهت ايجاد محيط سالم  اقدامات لازم را انجام دهند.  به منظور تعیین وضعیت بهداشت محیط مدارس کشور با توجه به آئین نامه تصویبی بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بهداشت محیط مدارس ارزیابی طبق فرم موجود در سراسر کشور تا پایان خردادماه 1386 انجام میگردد

فعاليت هاي آموزشي شهرستانها در مدارس

 

شهرستان

تعداد جلسات

دانش آموزان

1

آذرشهر

78

10294

2

اسكو

32

4094

3

اهر

15

1243

4

بستان آباد

9

1815

5

بناب

83

23345

6

تبريز

105

33850

7

جلفا

----

24726

8

چاراويماق

2

388

9

سراب

----

2633

10

شبستر

45

3343

11

عجب شير

81

8981

12

كليبر

82

18488

13

مراغه

---

4515

14

مرند

23

7823

15

ملكان

10

3018

16

ميانه

112

25513

17

ورزقان

4

294

18

هريس

59

8610

19

هشترود

2

1200

20

استان

742

183906

طرح شیر در مدرسه

در سال تحصيلي 85- 84 طرح شير مدرسه با همكاري ساير ارگانهاي مربوطه در  سطح استان با گروه هدف دانش آموزان پيش دبستاني ، مقطع ابتدايي و دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و كليه مهدكودكها اجرا گرديد.

قابل ذكر است كه در اين راستا  1009  مورد بازديد توسط كادر بهداشت محيط  شهرستانها بعمل آمده است كه 86 مورد نمونه برداري از شيردرمدرسه انجام گرفته است. و در 5 مورد با توجه به نظريه كارشناسي و يا نظر آزمايشگاه شير مدرسه غير قابل مصرف تشخيص داده شده و از چرخه خارج گرديده است .  با توجه به وظيفه محول شده به دانشگاه علوم پزشكي كه همكاري در  برگزاري كارگاههاي آموزشي و جلسات توجيهي مرتبط با طرح مي باشد، در جلسات آموزشي كه در مدارس برگزار شده بر اين امرتاكيد شده است .

 همچنين دستورالعمل تهيه حمل  نگهداري و عرضه شير در مدارس توسط اين گروه تهيه و در اختيار مدارس قرار گرفته است مسئولین ذیربط آموزش و پرورش و مدارس موظف به رعایت دقیق آن در فرآیند توزيع شير در مدارس مي باشند.  

 عنوان

تعداد

موارد بازديد از كنترل و نظارت و توزيع
شيردر مدرسه 

 كل بازديد

1009

حداقل شرايط بهداشتي

707

موارد نمونه برداري از شير مدرسه

 86

موارد مشكوك به فساد و غير قابل مصرف

 طبق نظريه كارشناسي

3

طبق نظر آزمايشگاه

2

 

برچسب ها : 

 بهداشت محیط