کارنامه سال 91 آموزش بهداشت

آموزش بهداشت

يكي از مشهورترين و درعين حال قديمي ترين تعاريف آموزش بهداشت توسط وود (Wood) محقق معروف آموزش بهداشت در سال 1922 ارائه شده است كه عبارت است از :

مجمومعه تجربياتي كه بر عادتها ، گرايشها (طرز تلقي ها) و دانشهاي مرتبط با بهداشت فردي ، اجتماعي يا نژادي موثر واقع مي شود.

تعريف آموزش بهداشت از نظر سازمان جهاني بهداشت (WHO) عبارت است از :

تشويق و ترغيب مردم براي قبول و نگهداري رفتار و اعمالي كه براي ادامه زندگي سالم ضروري است و نيز به كار بردن عقل و منطق سليم براي استفاده صحيح از خدمات بهداشتي كه در دسترس آنان قرار دارد.

 

اهداف آموزش بهداشت :
اهداف آموزش بهداشت عبارت است از :
1
تغيير رفتار در مردم و جايگزين کردن عادات بهداشتي به جاي عادات غيربهداشتي
2
قرار دادن سلامت به عنوان يک ارزش اجتماعي
3
تشويق مردم در استفاده صحيح از خدمات بهداشتي

روش هاي آموزش بهداشت:

1 آموزش جمعي : اين آموزش ها غالباً با استفاده از وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون ، روزنامه، مجله، کتاب و امثال اينها به مردم داده مي شود. در گروه بهداشت محیط نیز در مناسبت های مختلف و یا بنا به نیاز جامعه این نوع آموزش هم انجام می گیرد.

2 آموزش گروهي : در اين نوع آموزش ها، به افرادي از يک طبقه معين اجتماعي ، در مورد مسائل بهداشتي ، آموزش داده مي شود. از ويژگي هاي اين روش اين است که به دليل رو در رو بودن آموزش دهندگان گيرندگان امکان بحث و شکافتن جنبه هاي گوناگون يک مسأله بهداشتي وجود دارد. افراد آموزش گيرنده، عقايدخود را مطرح ميکنند و تبادل اطلاعات، موجب تکميل معلومات آنها مي شود. این نوع آموزش نیز در گروه بهداشت محیط به گروههای هدف مختلفی از جمله دانش آموزان،متصدیان اماکن، رابطین بهداشتی، افراد درون سازمانی و برون سازمانی و مردم ارائه می گردد.

3 آموزش هاي فردي : آموزش هاي فردي چهره به چهره بهترين نوع آموزش ها هستند که دو طرف مي توانند مفاهيم را درست درک کنند، مشکلات بهداشتي خود را مطرح و بررسي کنند و بالاخره به نتايجي برسند که در روش زندگي خود تغييراتي دهند. این نوع آموزش در بازدیدهایی که توسط بازرسین بهداشت محیط از اماکن عمومی و مراکز تهیه توزیع مواد غذایی انجام می گیرد به صورت روزانه به متصدیان این اماکن و مراکز داده می شود.

 

جدول تعداد جلسات آموزشی برگزار شده در رابطه با بهداشت محیط در سال 1391

تعداد جلسات برگزار شده

تعدا افراد آموزش دیده

کل جلسات

توسط بهورز

توسط پزشک

توسط کاردان و کارشناس بهداشتی زن و مرد

10929

8222

725

1982

114333

برچسب ها : 

 بهداشت محیط