برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

مراكز كار با پرتوهاي يونساز

ر سال 85  مدارک حدود 60 رادیولوژی جهت اخذ  مجوز کار با اشعه با همکاری واحد پرتو پزشکی معاونت محترم درمان جمع آوری و با بازدید از مراکز فوق از لحاظ بهداشت محیط و حفاظت در برابر اشعه مدارک موسسات فوق به مرکز سلامت محیط و کار ارسال می گردد که تاکنون مدارک  موسسه ارسال و بقیه در حال بازدید می باشند .

وضعيت مراكز كار با پرتوهاي يونساز در سال 1385
 

نوع  مركز

تعداد كل

تعداد مطلوب

راديولوژي

دولتي

64

59

خصوصي

57

54

سي تي اسكن

دولتي

6

6

خصوصي

5

5

پزشكي هسته اي

دولتي

2

2

خصوصي

4

4

دندانپزشكي

دولتي

85

85

خصوصي

61

61

جمع كل استان

284

271

 

برچسب ها : 

 بهداشت محیط